اینستاگرام

مشاغل
head icon

@mohsen_zarejeddi

Jul 14, 2019

بام سبز روی سازه ایستگاه اتوبوس #green_roof of #bus_stop @mohsen_zarejeddi #شهرداری_تهران #طراحی_شهری #خوی #طبیعت #محسن_زارع_جدی #شهردار #مشاور #سرزندگی #شهرسازی #توسعه_پایدار #طبیعت #فضای_سبز #مشارکت_مردمی #گیاه_رونده #گیاهان_بومی #درخت #محیط_زیست #sustainabledevelopment #urban_design #greencity #livingstreet #architecture #italy #seoul #urbanphoto #urbanscape #urbanexploration #urbanism #urbanexplorer

مشاغل
head icon

@mohsen_zarejeddi

Jul 09, 2019

Inverted pyramids created by transportation alternatives @mohsen_zarejeddi #شهر_انسان_محور #پیاده_روی #پیاده_رو #مهندسی #شهرداری_تهران #طراحی_شهری #شهرسازی #ترافیک #مدیریت_شهری #خوی #محسن_زارع_جدی #حمل_نقل_پاک #کنترل_ترافیک #طرح_هندسی #roaddesign #bicycle #pedestrians #transportation #roadsafety #publictransport #publictransportation #Completestreets

مشاغل
head icon

@mohsen_zarejeddi

Jul 04, 2019

This is one example of what a one-way #arterial could look like if it included all elements of a #complete_street. Not every #arterial_road will look like this, but this is a starting point for how to envision better safer design. @mohsen_zarejeddi #شهر_انسان_محور #پیاده_روی #پیاده_رو #مهندسی #شهرداری_تهران #طراحی_شهری #شهرسازی #ترافیک #مدیریت_شهری #خوی #محسن_زارع_جدی #حمل_نقل_پاک #کنترل_ترافیک #طرح_هندسی #amsterdam #urban_design #traffic_management #trafficlight #city #road_sign #architexture #urbanphoto #urbanscape #urbanexploration #urbanism #urbanexplorer #completestreets

Join Our team

We are fast growing

agency.

Product Marketing Manager

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu. Aenean vulputate

Contact Us

Key Account
Executive

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu. Aenean vulputate

Contact Us

Staff
Software Engineer

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu. Aenean vulputate

Contact Us

Data Scientist
Engineering

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu. Aenean vulputate

Contact Us
Be a part of our team.

Our vacancies

01

UX Designer

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor consequat

Read More Click Me Read More

02

React Developer

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor consequat

Read More Click Me Read More

03

SASS Developer

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor consequat

Read More Click Me Read More

04

Engineer

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor consequat

Read More Click Me Read More

01

Project Manager

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor consequat

Read More Click Me Read More

02

Account Manager

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor consequat

Read More Click Me Read More

03

Account Manager

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor consequat

Read More Click Me Read More

04

CEO

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor consequat

Read More Click Me Read More